Aangifte van bedreiging

Als u bedreigd bent of wordt, moet u altijd in persoon aangifte doen.

U kunt als volgt aangifte doen:

In bijzondere gevallen is het mogelijk anoniem aangifte te doen. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstig bedreigende situatie. Neem in dit geval telefonisch contact op met de politie via 0900-8844.