Melden

Bel in situaties waar elke seconde telt altijd 112. Hebt u iets gezien dat u aan de politie wilt doorgeven, maar waarvoor het niet nodig is acuut ter plekke te komen? Vul het meldformulier in, of bel 0900-8844. Dit formulier is ook bestemd voor tips of complimenten.

Voor het indienen van een klacht over (optreden van) de politie bestaat een klachtformulier. Een melding is geen aangifte. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Dan kunt u aangifte doen. Van een misdrijf is bijvoorbeeld sprake wanneer uw fiets is gestolen, u bent beroofd of er geweld tegen u is gebruikt. 

U kunt digitaal ook melding maken van:

Meldpunten

Onder Contact vindt u alle bereikbaarheidsgegevens van de politie. Wilt u een melding maken van of informatie over een specifieke situatie, bijvoorbeeld kindermishandeling, discriminatie of fraude? Neem dan contact op met een van de onderstaande meld- en adviespunten.

Discriminatie www.discriminatie.nl

Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. Voelt u zich niet geaccepteerd? Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie? U kunt dit bij de politie melden en/of aangifte doen. U kunt ook contact opnemen met een antidiscriminatiebureau via 0900-2354 354

Fraudehelpdesk

www.fraudehelpdesk.nl

De Fraudehelpdesk wil zo veel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. Dat doet zij door burgers en bedrijven te behoeden voor oplichtingspraktijken en gedupeerden van fraude te verwijzen naar instanties om hen verder te helpen.

Help Wanted www.helpwanted.nl

Deze site richt zich speciaal op jongeren. Cyberlokker gespot? Kinderporno gezien? Online lastig gevallen? Foute foto online? Meld seksueel misbruik op internet.

Meld Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl

0800-7000
U kunt bij M. volledig anoniem terecht met informatie over (ernstige) misdrijven zoals overvallen, brandstichting, mensenhandel, wapenhandel, inbraak, drugs, fraude maar ook bedreiging. M. is een onafhankelijke organisatie en wordt niet beheerd door de politie.

Meldpunt internetoplichting www.mijnpolitie.nl

Miljoenen mensen verhandelen spullen online. Een kleine groep mensen maakt daarbij misbruik van het vertrouwen van anderen. Daarom is in samenwerking met advertentiesite Marktplaats het Meldpunt Internetoplichting opgericht.

Meldknop.nl www.meldknop.nl

Wordt u gepest via internet of worden nare foto's of filmpjes van u geplaatst? Komt u discriminerende boodschappen tegen of is uw account gehackt? Via meldknop.nl kunt u dit melden.

Slachtofferwijzer www.slachtofferwijzer.nl

Bent u slachtoffer van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal, en bent u op zoek naar hulp? SlachtofferWijzer, van het fonds Slachtofferhulp, wijst u online de weg naar hulpverlenende organisaties. U kunt er terecht voor praktische, emotionele, juridische en financiële ondersteuning.

Veilig Thuis www.vooreenveiligthuis.nl

0800-2000
Veilig Thuis is de opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Veilig Thuis adviseert in en onderzoekt (vermoedelijke) gevallen van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Voor iedereen met zorgen of vragen over kindermishandeling.

Vertrouwenslijn afpersing www.afpersing.nl

06 2296 2771
Bent u ondernemer en bent u afgeperst? U kunt bellen met de vertrouwenslijn afpersing. Bij afpersing gaat het om het onder druk (zoals bedreiging) afgeven van geld, goederen of informatie. Of om het aangaan van een schuld.