Onderwerpen

Aangifte doen

U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. U wilt dat de dader wordt gepakt en dat uw schade wordt vergoed. Zonder aangifte kan de politie alleen geen opsporingsonderzoek instellen, en kunt u de schade niet op de dader of de verzekering verhalen. Jaarlijks komen er ongeveer 1,2 miljoen aangiftes bij de politie binnen.

Aangiftes zonder informatie

Een groot deel daarvan zijn aangiftes zonder concrete informatie waarmee snel een dader kan worden opgespoord. Elke aangifte die bij de politie binnenkomt, wordt daarop beoordeeld. Ook aangiftes zonder concrete informatie zijn van belang. Het kan zijn dat in een bepaalde buurt ineens veel aangiftes binnenkomen; de politie kan dan gericht in die buurt gaan surveilleren. Als er een verdachte is aangehouden, komt het voor dat zij zaken bekennen waarvan nog geen aangifte is gedaan. In dat geval gaan criminelen vrijuit voor die zaken. Daarnaast kan uw aangifte op een later moment gelinkt worden aan een vergelijkbare aangifte met meer aanknopingspunten, waardoor een zaak alsnog wordt opgelost. Doe dus altijd aangifte.

Aangiftes met informatie

Aangiftes waarbij wel sprake is van concrete informatie over een dader worden onderzocht. Omdat het aanbod soms groter is dan de beschikbare politiecapaciteit moet er in overleg met het Openbaar Ministerie geprioriteerd worden. Daarbij wordt gekeken naar de ernst van het feit, de impact van het misdrijf op slachtoffers én de actuele urgentie. Inbraken en overvallen worden bijvoorbeeld direct opgepakt en dan blijft een diefstal even liggen. En een stalkingzaak kan zo urgent zijn dat het, om verdere escalatie te voorkomen, nodig is om de zaak eerst op te pakken. 

Hoe doe ik aangifte?

U kunt aangifte doen:

  • via internet
  • telefonisch via 0900-8844
  • op afspraak aan het bureau (ook via 0900-8844)
  • 3D-aangifte

Benieuwd wat voor u de meest geschikte manier is? Volg dan de vier stappen op de aangiftepagina.
Wilt u op het politiebureau aangifte doen, bel dan altijd voor een afspraak. U hoort dan waar het dichtstbijzijnde bureau is, en u weet zeker dat u zonder wachttijd terecht kunt. Als u belt, kan de intakemedewerker u ook adviseren over de andere manieren van aangifte doen.
In een beperkt aantal steden in de eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Noord-Holland kunt u aangifte doen bij een 3D-locatie, waar u via een driedimensionaal scherm direct in contact staat met een servicemedewerker. Hier vindt u meer informatie over 3D-aangiftes en de locaties.
In spoedgevallen - als de dader nog in de buurt is bijvoorbeeld - kunt u altijd bellen met 112.

Waarom is het doen van aangifte via internet belangrijk?

Stel dat uw fiets is gestolen en u hebt geen enkele aanwijzing wie de dader kan zijn. Ook in zo’n situatie is het zinvol om via internet aangifte te doen.

  • De politie registreert de gegevens van uw fiets, wat de kans vergroot dat deze in een later stadium of tijdens een ander onderzoek alsnog teruggevonden wordt.
  • Een aangifte is van belang als uw fiets tegen diefstal verzekerd is.
  • Dankzij uw aangifte krijgt de politie beter zicht op het aantal fietsdiefstallen in uw buurt. Hebben de daders het gemunt op een bepaald type fiets? Vertonen de tijdstippen van fietsendiefstal een bepaald patroon? Op grond van zulke informatie kan de politie bijvoorbeeld gericht surveilleren of een lokfiets inzetten. Dit verhoogt de kans om de fietsendieven en in het verlengde daarvan de helers op heterdaad te betrappen. Mogelijk kan de politie daarbij ook uw gestolen fiets alsnog achterhalen.

Aangifte doen via internet lost dus niet altijd meteen uw zaak op. Maar u draagt altijd bij aan het verder terugdringen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit. In uw buurt en elders.

Wat doet de politie met uw aangifte via internet?

Via internet kunt u gemakkelijk, snel en op een tijdstip dat u schikt aangifte doen van een aantal delicten. Hiermee verbetert de politie haar dienstverlening aan burgers. Net als bij een gewone aangifte, neemt de politie uw aangifte via internet altijd in behandeling. Al uw aangiftegegevens worden in politiesystemen geregistreerd. Dat betekent niet dat agenten in alle gevallen direct actie ondernemen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende aanknopingspunten zijn om een onderzoek op te starten. Verder krijgen delicten die veel impact op slachtoffers hebben prioriteit. Overigens treedt de politie natuurlijk niet uitsluitend op na een aangifte. Na meldingen of op eigen initiatief waakt de politie dag en nacht over uw veiligheid.

Kan ik ook anoniem aangifte doen?

In principe kan dat niet. Anoniem aangifte doen kan alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties. U kunt wel anoniem melding maken van een misdrijf. Bel dan met de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Let op: meldingen kunnen wel helpen bij een onderzoek, maar er is altijd een aangifte nodig om iemand te kunnen veroordelen.

Wat doet de politie met mijn aangifte?

Hierboven staat al beschreven dat élke aangifte nodig is. Omdat er elk jaar ruim 1 miljoen aangiftes binnenkomen moet de politie prioriteren in overleg met het Openbaar Ministerie. Ernstige zaken, zoals een verkrachting of (woning)overval, worden altijd onderzocht. Bij andere aangiftes hangt het af van factoren als beschikbare capaciteit en aanknopingspunten. Zijn er bijvoorbeeld sporen aangetroffen, of is er een goed signalement? Aangiftes worden altijd geregistreerd in het politiesysteem. Als er later nieuwe ontwikkelingen zijn, kan een zaak heropend worden. Als de politie besluit om geen onderzoek in te stellen of het af te sluiten, dan wordt u hierover geïnformeerd. Dit gebeurt soms al tijdens het aangiftegesprek, maar het kan ook zijn dat u hierover gebeld wordt of een brief ontvangt.

De politie heeft een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe een aangifte wordt beoordeeld.

Voor het bekijken van YouTube video's moet u cookies accepteren. Of bekijk de video op YouTube

Nog klantvriendelijker

De politie is bezig om het aangifteproces nog klantvriendelijker te maken en bijvoorbeeld de communicatie met aangevers te verbeteren. Zo wordt vaste praktijk dat alle slachtoffer van high impact misdrijven (zoals bijvoorbeeld inbraak) binnen twee weken een persoonlijke terugkoppeling krijgen over de voortgang van een onderzoek.

Wilt u aangifte doen namens een bedrijf?

Op politie.nl kunt u een account aanmaken. Bij nieuwe aangiftes hoeft u dan een aantal gegevens niet opnieuw vast te leggen. Ook kunt u de aangifte volgen en hebt u een overzicht van eerdere aangiftes.

Wilt u aangifte doen van winkeldiefstal?

Winkeliers die een winkeldief hebben staandegehouden, kunnen in afwachting van de politie een speciaal aangifteformulier winkeldiefstal invullen. Is de winkeldief ontkomen, dan kunt u de aangifte voor bedrijven invullen.

Bent u bestolen in het buitenland?

Politie en Openbaar Ministerie kunnen wettelijk gezien niets met een aangifte die in Nederland is opgemaakte voor een strafbaar feit dat in het buitenland gepleegd is. U moet aangifte doen in de plaats waar de diefstal plaatsvond en het afschrift meenemen voor de verzekering. U kunt wél aangifte doen in Nederland als de vermoedelijke dader een Nederlander is, of als uw auto gestolen is.
Lukt het niet om aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig vertrekt of omdat u de taal niet spreekt, neem dan direct contact op met uw verzekeraar. Het kan zijn dat de schade dan niet wordt vergoed.

Identiteitspapieren gestolen of vermist?

Aangifte doen van verlies of diefstal van identiteitspapieren (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) is een verhaal apart. U moet aangifte doen in het land waar het document verdween én in Nederland. Soms kunt u daarvoor bij de politie terecht, maar soms ook bij uw gemeente. Lees daarom eerst goed alle informatie over dit onderwerp door.

Gerelateerde berichten