Ga naar content

Er is iets gestolen uit uw voer- of vaartuig

Is er iets van u uit uw voer- of vaartuig gestolen, bijvoorbeeld uw autoradio of navigatiesysteem, doe dan aangifte. Dit kan het best:

Eventueel kunt u ook op deze manieren aangifte doen:

(Poging tot) ladingdiefstal uit vrachtwagen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van ladingdiefstal (ook pogingen) uit vrachtwagens van meer dan 3500 kg.