Ga naar content

Ik ben slachtoffer van seksueel geweld

Verkrachting, incest, ontucht met kinderen, aanranding en kinderpornografie zijn zedenmisdrijven. Als u het slachtoffer bent van een van deze strafbare feiten kunt u aangifte doen. De politie heeft speciaal opgeleide mensen in dienst die uw aangifte kunnen opnemen.
Bent u verkracht of aangerand, dan kan het zijn dat een arts u moet onderzoeken. Hij kijkt naar eventuele verwondingen en stelt sporen veilig, zoals bloed of sperma. Neem dus niet eerst een douche, hoe graag u dat ook zou willen.

Aangifte doen

Om aangifte te doen, maakt u een afspraak via 0900 - 8844 (belkosten).
Voordat u aangifte doet, vertelt de politie u graag wat uw rechten als slachtoffer zijn.