Ga naar content

Bedrijven, instellingen en winkeliers

Aangifte voor bedrijven, organisaties en winkeliers

Doet u aangifte voor een bedrijf, organisatie of winkel dan kunt u dit doen via de normale aangifte via internet, maar als u vaker aangifte doet kunt u ook aangifte via internet voor bedrijven gebruiken. Hier maakt u eerst een account aan waarin u eenmalig uw persoonlijke en bedrijfsgegevens vastlegt. Vervolgens kunt u versneld aangifte doen, de status van uw aangifte volgen en u hebt overzicht van uw eerdere aangiftes. Lees meer over het aanmaken van een account.

Winkeldiefstal

Als er goederen die voor de verkoop bestemd waren uit uw winkel zijn gestolen tijdens de openingstijden zijn er verschillende mogelijkheden om aangifte te doen.

Tanken zonder betalen

Als pomphouder kunt u aangifte doen van weggebruikers die tanken zonder te betalen. U kunt hiervoor bijgaand formulier gebruiken.

Vermissing van personen uit instellingen

Bij vermissing van een persoon met een rechterlijke machtiging (RM in het kader van de wet BOPZ), een inbewaringstelling (IBS in het kader van de wet BOPZ), een onder toezichtstelling (OTS) of overige juridische titel doet de betreffende instelling melding bij de politie.

Laser aanstraling luchtvaart

Dit formulier is bedoeld voor medewerkers in de luchtvaart sector die tijdens een vlucht zijn beschenen met een laserstraal.

(Poging tot) ladingdiefstal uit vrachtwagen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van ladingdiefstal (ook pogingen) uit vrachtwagens van meer dan 3500 kg.