Ga naar content

Ik wil laserhinder in de luchtvaart melden

Werkt u in de luchtvaartsector en bent u in het Nederlands luchtruim beschenen door
een laserstraal, meldt u dat dan bij de politie. Daarnaast meldt u het incident bij het 
Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport.