Ga naar content

Vermissing van personen uit instellingen

Bij vermissing van een persoon met een rechterlijke machtiging (RM in het kader van de wet BOPZ), een inbewaringstelling (IBS in het kader van de wet BOPZ), een onder toezichtstelling (OTS) of overige juridische titel doet de betreffende instelling melding bij de politie.

Er zijn drie formulieren beschikbaar, voor het melden van:

  1. De vermissing van een vrijwllig geplaatste patiënt of cliënt met een RM, IBS (in het kader van de wet BOPZ), OTS of overige juridische titel (met uitzondering van TBS);
  2. Het terecht zijn van een als vermist gemelde persoon;
  3. Het overzetten van de verantwoordelijkheid voor  een als vermist gemelde persoon.

Zodra iemand bij de politie als vermist is opgegeven, is de politie de opsporende instantie. Het is aan te raden om bij plaatsing van de cliënt gegevens te verzamelen die bij een vermissing noodzakelijk zijn. De politie adviseert om een digitale foto op te slaan en een signalement vast te leggen. Zo kan de instelling bij een vermissing direct de juiste informatie aan de politie melden.

Meer informatie vindt u in de bijsluiter bij het formulier vermissingen vanuit instellingen.