Ga naar content

U bent uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt?

Paspoorten en rijbewijzen zijn eigendom van de Nederlandse staat. Daarom moet u het verlies (of diefstal) melden bij uw gemeente en daar ook een nieuw document aanvragen. De gemeente zorgt ervoor dat het nummer van het verloren of gestolen document in een landelijk systeem geregistreerd wordt. Hiermee wordt overal duidelijk dat het document ongeldig is.

Raakte u het reisdocument in het buitenland kwijt?

Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in het buitenland gestolen, of raakte u het daar kwijt? En u bent nog in dat land? Doe zodra u het ontdekt aangifte bij de politie daar. Gaat het om een paspoort, ga dan met het proces-verbaal van aangifte naar de Nederlandse ambassade of het consulaat. U vult daar een verklaring van vermissing in en u krijgt een nooddocument waarmee u terug kunt reizen. Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van uw reis.

Als u terug bent in Nederland kunt u bij uw gemeente met datzelfde proces-verbaal en uw nooddocument de diefstal / vermissing nog een keer melden en een nieuw reisdocument of rijbewijs aanvragen.