Ga naar content

Open data API

Een deel van de data op politie.nl is ook op te halen via een API. Op dit moment geldt dit voor:

  • Politiebureau gegevens
  • Wijkagent gegevens
  • Nieuws
  • Opsporingsberichten
  • Vermiste personen

Hoe u de API kunt gebruiken, is beschreven in de handleiding (PDF):

Disclaimer

Voor de data die op Politie.nl wordt ontsloten, is de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de data is toegestaan, tenzij er wordt aangegeven dat op dat onderdeel van de dataset een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de op deze pagina genoemde datasets is naamsvermelding niet verplicht. Bij hergebruik van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de politie de strekking van het afgeleide werk onderschrijft, noch in woord noch via de politie huisstijl.