Ga naar content

Cassandra van Schaijk

Cold case Cassandra op Facebook

Deze week gaat de Facebookpagina 'Cold case Cassandra van Schaijk' online. Op het Facebook-account wordt gelinkt naar politie.nl, waar het dossier van Cassandra is geplaatst. Ook worden hier onderzoeksvragen onder de aandacht gebracht van de volgers. Het team TGO21 hoopt zo nieuwe informatie/tips te krijgen.

Tijdens de Burgerparticipatiebijeenkomsten werd al snel duidelijk dat er bij de burgers behoefte was aan deze Facebookpagina. Het team verwacht dan ook dat er aardig wat volgers zich zullen aanmelden en gaan meedenken in het onderzoek.

Identiteit vastgesteld

Op de website Almere4you zijn meerdere postings gedaan door verschillende personen. Het onderzoeksteam was op zoek naar de persoon die zich "gekmeisjee" noemde. Mede dankzij de hulp van burgers is de identiteit van de persoon die zich uitgaf voor "gekmeisjee"  vastgesteld.

80 tips

Sinds de heropening van de zaak rond Cassandra van Schaijk uit Almere zijn bij de politie 80 tips binnengekomen. Dat werd bekendgemaakt in de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdag 18 juni. Tijdens het tv-programma toonde de politie een nieuw feit. Cassandra bleek een kleine hoeveelheid verdovende middelen in een wikkel bij zich te hebben. De politie wil weten of mensen de manier van vouwen van de wikkel herkennen.

Verbeterde beelden opnieuw getoond

Dinsdagavond 18 juni wordt in Opsporing Verzocht opnieuw beelden van twee mannen getoond. Het onderzoeksteam heeft de bestaande beelden met nieuwe technieken laten bewerken, waardoor de beelden scherper zijn geworden. Deze bewakingsbeelden zijn al eerder naar buiten gebracht, maar met de verbeterde kwaliteit hoopt het team op meer informatie. De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond Ned. 1 om 21.30 uur. De herhaling is woensdagochtend om 12.00 uur op Ned. 2.

Tips na uitzending

Het rechercheteam dat zich bezighoudt met de cold case Cassandra van Schaijk kreeg tijdens en na de utizending van Opsporing Verzocht, dinsdagavond 4 juni, meteen al tips binnen. Momenteel zijn er ruim 60 tips binnen gekomen. Het team onderzoekt of er tips bij zitten die bruikbaar zijn voor het onderzoek. Naar de telefoon, de paspoorten en de bankpas is het team nog steeds op zoek.

Startsein herstart onderzoek

Op dinsdag 4 juni 2013 is in Opsporing Verzocht het startsein gegegeven voor de herstart van het onderzoek. In de media wordt veel aandacht besteed aan deze zaak. Ook wordt de hulp ingeroepen van burgers die worden uitgenodigd voor een zogenaamde burgerfora. Tijdens deze sessies worden zij uitgenodigd mee te denken over wat er met Cassandra van Schaijk gebeurd kan zijn. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Deze beloning is geldig tot 31 december 2013.

Heropening cold case Cassandra van Schaijk

Het uitgevoerde opsporingsonderzoek heeft niet geresulteerd in de oplossing van deze zaak. In de afgelopen jaren zijn op verschillende momenten nieuwe tips betreffende de dood van Cassandra bij de politie binnengekomen. Een groot aantal van deze tips zijn door de politie onderzocht, deze hebben echter geen nieuwe aanknopingspunten opgeleverd. Ook voormalig misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft in zijn programma diverse malen deze zaak onder de aandacht gebracht en heeft diverse oproepen gedaan in de media om getuigen zich bij hem te melden.

Het is inmiddels zes jaar geleden dat Cassandra van Schaijk op tragische wijze om het leven kwam en nog steeds is dit mysterie niet opgelost. In samenpraak met het Openbaar Ministerie is dan ook besloten om deze "coldcase" zaak te heropenen. Een nieuw team is al enkele maanden bezig om het gehele dossier van Cassandra opnieuw te onderzoeken. Ook wordt op forensisch gebied gekeken naar nieuwe onderzoeksmogelijkheden.

10 oktober 2023
Op de dag dat Cassandra 34 jaar geworden zou zijn, krijgt de zaak opnieuw aandacht in Opsporing Verzocht. In de uitzending een exclusief interview met een vriendin van Cassandra die de laatste avond dat de Almeerse levend gezien is, met haar op stap was. Ook wordt bekend dat de beloning voor de gouden tip idoor het Openbaar Ministerie is verhoogd naar €30.000. Alle media-aandacht levert 25 tips op, waar het onderzoeksteam mee aan de slag gaat.