Ga naar content

Enschede, Westerval

Current language: Nederlands

Op 27 juni 2004 werd er aan de Westerval in Enschede een onbekend mannelijk stoffelijk overschot aangetroffen. Het tijdstip van overlijden ligt tussen 1 maart 2004 en 27 juni 2004.

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Afbeeldingen