Ga naar content

Nick Anderson De Sousa

23 jaar

Current language: Nederlands

Zijn 19-jarige zuster heeft Nick (in strijd met het gezag over hem) na de kerstdagen niet teruggebracht naar het pleeggezin waar hij was ondergebracht.

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.