Ga naar content

Franco Giovanni Howard

59 jaar

Current language: Nederlands

Franco is op 19 augustus 2008 voor het laatst gezien. Na die tijd is hij niet meer op zijn werk verschenen. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Mogelijk verblijft hij in Italië.

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.