Ga naar content

Shero Hussain Amin

53 jaar

Current language: Nederlands

Shero is met onbekende bestemming vertrokken vanuit Loenen aan de Vecht. Het eerder in dit bericht genoemde voertuig is inmiddels aangetroffen in Loenersloot. Van Shero ontbreekt echter nog steeds elk spoor.

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.