Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aangifte doen bij (internationale) kinderontvoering

Bent u bang dat een kind ontvoerd gaat worden naar het buitenland? Omdat er nog geen strafbaar feit is gepleegd, kunt u nog geen aangifte doen. U kunt wel een melding doen bij de politie via 0900-8844. De politie kan met uw informatie sneller reageren wanneer het kind daadwerkelijk ontvoerd wordt.

Een kind zonder toestemming van het ouderlijk gezag meenemen naar het buitenland mag niet. We noemen dit ‘onttrekking aan het ouderlijk gezag’. Een kind onttrekken aan het ouderlijk gezag is strafbaar. Dat staat in artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Bij ontvoering moet u dus direct aangifte doen bij de politie.

Bel met de politie

0900-8844

Waar kan ik informatie of advies krijgen?

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) werken juristen met de meeste actuele kennis over internationale kinderontvoeringen. Deze juristen geven u informatie, advies en begeleiding wanneer uw kind ontvoerd is naar het buitenland of als u bang bent dat dit zal gebeuren. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid.