Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aangifte doen van phishing / smishing

U kunt aangifte doen van phishing. 

Voor bepaalde vormen van phishing heeft de politie online aangifteformulieren opgesteld, omdat deze vormen heel vaak voorkomen. Het gaat hier om betaalverzoekfraude en WhatsAppfraude.

Van de overige vormen van phishing kunt u alleen aangifte doen op een politiebureau. Belt u 0900-8844 (lokaal tarief) voor een afspraak. U kunt dit  nummer ook bellen als u niet zeker weet om welke vorm van phishing het gaat. Informatie over phishing vindt u ook bij Fraudehelpdesk en op Veilig internetten.

Bel met de politie

0900-8844