Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Bewaart de politie ANPR-gegevens?

Als gelezen kentekenplaten niet in de lijst met gezochte kentekenplaten staan, wordt de informatie direct verwijderd tenzij de informatie voor opsporingsonderzoek langer nodig is. Daar moet het Openbaar Ministerie dan toestemming voor geven. Want persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie over gezochte kentekenplaten voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf pleegden, mogen maximaal 28 dagen bewaard worden. Dat staat in het Wetboek van Strafvordering, artikel 126 (126jj Sv).

anpr, verkeer, Foto: Korpsmedia politie