Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Noodhulp: bij spoed belt u 112

In een noodsiituaie belt u 112

  • Alarmnummer 112.
  • Voor alle andere zaken belt u de politie via 0900-8844
noodhulp, spoed, politieauto, Foto: Korpsmedia politie