Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Corona en de regels rondom wapen- en kluiscontroles

  • De vergunninghouder wordt vooraf gevraagd of er coronaverschijnselen zijn in het huishouden. Heeft een gezinslid symptomen van Corona dan kan er geen controle plaatsvinden, tenzij uitstel echt niet mogelijk is. Is uitstel wel mogelijk, dan wordt nogmaals onaangekondigd een nieuw bezoek gedaan of wordt een afspraak gemaakt.
  • De politiemedewerkers die bij u thuis komen voor controle houden zich aan de RIVM-richtlijnen rond Corona. Dat betekent dat zij tijdens de controle persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen dragen zoals handschoenen, mondkapjes, etc.
  • Politiemensen die zelf coronaverschijnselen hebben, voeren geen controles uit.
  • Vindt de controle plaats omdat een nieuw aangekocht wapen gecontroleerd moet worden, dan wordt een afspraak gemaakt.
  • Kluiscontrole in verband met een nieuwe aanvraag wordt, zodra dit mogelijk is, gedaan na een vooraf gemaakte afspraak
Wapenkluis