Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Corona en vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?

Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

corona en politiewerk, mondkapje, politiemondkapje, contact, gesprek, nabijheid, Foto: Korpsmedia politie