Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Corona: handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's boetes uitdelen? 

Alleen door afstand te houden, blijven we corona de baas. Handhaven blijft belangrijk, ook nu er steeds minder besmettingen zijn. Onze handhaving zal zich richten op:

  • het maximum van 4 personen bij elkaar op straat of in privévervoer
  • 1,5 meter afstand houden van anderen
  • alcohol bij je hebben of gebruiken op straat na 22.00 uur
  • het dragen van een mondkapje in aangewezen ruimtes

Kijk voor alle regels en uitzonderingen op de website van de rijksoverheid

De boetes

  • Voor 13 t/m 15-jarigen die geen afstand houden / groepsvorming: 48 euro.
  • Voor 16 jaar en ouder die geen afstand houden / groepsvorming: 95 euro.
  • 13 jaar en ouder die geen mondkapje dragen waar het wel moet: 95 euro.
corona en politiewerk, mondkapje, politiemondkapje, contact, gesprek, nabijheid, Foto: Korpsmedia politie

​​Als ik een negatieve coronatest kan laten zien, hoef ik me dan niet aan de afstandregels of groepsvormingsregels te houden? 

Een negatief testresultaat geeft géén ontheffingen voor de gestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het respecteren van de 1,5 meter afstand of het verbod op groepsvorming.

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?

We doen een beroep op iedereen om de komende tijd het dringende advies van de overheid op te volgen. Zo kunnen we met elkaar de verspreiding van het virus doen afnemen of stoppen. Vanaf 5 juni is het advies om niet meer dan 4 bezoekers thuis te ontvangen. 
Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. Bijvoorbeeld bij herhaaldelijk overlastgevend gedrag.