Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De Woo is niet altijd van toepassing

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Zo zijn er al diverse documenten online geplaatst op politie.nl, omdat die bijvoorbeeld vaak worden opgevraagd.

Kan een Woo-verzoek worden afgewezen?

In de Woo staat wanneer een Woo-verzoek wordt afgewezen. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland kan schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de betrekkingen van Nederland met andere landen of de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bent u het niet eens met het besluit van het bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit wat u van de politie krijgt, staat hoe u dit moet doen.