Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Drugslabs bevinden zich overal

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Er is daardoor niet duidelijk te zeggen over de omgeving en de plek waar u drugslabs kunt aantreffen. De meest voorkomende plekken zijn:

  • op industrieterreinen
  • in bedrijfsverzamelgebouwen
  • bij boerderijen
  • in afgelegen gebouwen.

Binnen de bebouwde kom van een stad of een dorp kunt u ook drugslabs aantreffen. In verlate schuurtjes, in vrachtauto‚Äôs of containers.

drugslab, lfo, Foto: Korpsmedia politie