Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Geluidsoverlast melden

Het is geluidsoverlast als u last hebt van geluid dat anderen maken. Bijvoorbeeld een laag overvliegend vliegtuig om 06.00 uur ’s ochtends, een kroeg die te laat de deuren sluit, een feestje 's nachts bij de buren of een boormachine. Er zijn wettelijke normen die ervoor moeten zorgen dat u niet te veel last hebt van het geluid van anderen. De politie gaat na of iedereen deze normen naleeft. Is er geluidsoverlast en kent u de veroorzaker? Ga dan even langs en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Bel dan met de politie. Wordt de overlast veroorzaakt door een horecagelegenheid of door groepen jongeren in de buurt? Neem dan onmiddellijk contact met de politie op. Bij overlast door een horecazaak kunt u ook de gemeente inschakelen. Zij kunnen bestuurlijke maatregelen opleggen aan de eigenaar van de horecazaak.