Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe beschermen agenten zich tegen corona?

Draagt de politie mondkapjes?

Agenten dragen net als iedereen, in publieke binnenruimten niet-medische mondkapjes. Ook in de auto dragen agenten een mondkapje als ze samen met een collega rijden. Daarnaast is het binnen de organisatie verplicht gesteld om ook in de werkruimtes van het politiebureau een mondkapje te dragen. In medische spoedgevallen en meldingen waarbij mogelijk een besmetting met corona kan plaatsvinden, dragen wij medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen).

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?

In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?

In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 

We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

corona en politiewerk, mondkapje, politiemondkapje, contact, gesprek, nabijheid, Foto: Korpsmedia politie

Wanneer móet ik een mondkapje dragen?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten (zoals een politiebureau), in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de mondkapjesplicht en welke uitzonderingen er zijn.