Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe gaat de politie om met de boerenprotesten?

Iedere burger in Nederland heeft het recht om te demonstreren. Dus ook boeren mogen hun ongenoegen laten blijken, als dat maar binnen de grenzen van de wet blijft. Als er sprake is van een demonstratie, zoals bij de grote demonstratie in Stroe in juni dit jaar, dan begeleidt de politie dit in opdracht en in afstemming met de burgemeester. Ons optreden is altijd gericht op de veiligheid voor demonstranten en de omgeving. We treden op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid van demonstranten of omstanders in gedrang komt. We streven ernaar dat vrijheid en veiligheid bij iedere demonstratie – dus ook bij die van boeren - in balans zijn.