Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe kom je aan een straatverbod?

Je kunt op elk moment een straatverbod aanvragen. Bijvoorbeeld als je je als slachtoffer bedreigd voelt door de dader die regelmatig in jouw buurt rondloopt. Bij een straatverbod krijgt de dader het verbod zich in een afgesproken gebied op te houden. Denk aan enkele straten, een park of zelfs een hele stad. Een straatverbod kan op twee manieren worden aangevraagd.

Via het strafrecht (tussen de overheid en een burger)

De voordelen van het aanvragen van een straatverbod via het strafrecht:

  • Je hoeft zelf geen procedure te beginnen (het loopt dan via de aangifte);
  • Er zijn geen kosten aan verbonden.

De nadelen bij het aanvragen van een straatverbod via het strafrecht:

  • rechters hebben het druk, het duurt vaak langere tijd voordat je zaak in behandeling wordt genomen;
  • er worden meer eisen gesteld aan het bewijs;
  • de proeftijd is beperkt tot maximaal 3 jaar.

Via de civiele rechter (tussen burgers onderling)

Door een civiele procedure kun je de civiele rechter verzoeken om een straatverbod. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.
De voordelen bij het aanvragen via het civiele rechtssysteem:

  • er hoeft geen aangifte te worden gedaan;
  • de procedure is veel overzichtelijker dan een strafrechtelijke procedure;
  • er worden minder strenge eisen gesteld aan de bewijsvoering.

De nadelen bij het aanvragen via het civiele rechtssysteem:

  • een civiele procedure kost geld;
  • je moet de zaak zelf aannemelijk (=geloofwaardig) maken, normaal gesproken wordt dit door politie/justitie gedaan.