Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe krijg ik een ontheffing voor een drone?

Voor het zakelijk vliegen met een drone heb je een ontheffing nodig: de RPAS ontheffing (dit staat voor Remotely Piloted Aircraft System, wat ook wel drone genoemd wordt). Bedrijven die met een drone vliegen hebben deze ontheffing nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Er zijn drie soorten ontheffingen:

  • combi-ontheffing voor algemene vluchten onder voorwaarden;
  • projectontheffing voor een specifieke vlucht;
  • oefenontheffing om op specifieke locaties te mogen trainen.

Opleiding volgen voor ontheffing

Om de ontheffing te krijgen moeten vliegers zijn opgeleid. Dit zijn de te volgen stappen:

  1. Volg een basistraining door een erkend opleidingsbedrijf met theorie-examen;
  2. Doe het praktijkexamen bij een erkend opleidingsbedrijf;
  3. Zorg voor een goedgekeurd Operations Manual met daarin de procedures van het vliegen met een drone;
  4. Zorg voor een goedgekeurd toestel;
  5. Sluit een luchtvaartverzekering af.

Wijzigingen in regelgeving

De regels voor het vliegen met een drone zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Dat komt mede doordat de regels internationaal worden vastgelegd. Zie voor de meest actuele regels: