Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe worden politieagenten voor de nieuwe regels getraind?

Alle agenten volgen eerst een e-learning over de nieuwe geweldsinstructie. Zo is hun kennis op peil. Daarna volgen ze ieder jaar verplichte trainingen waarin we extra aandacht besteden aan de nieuwe regels in de praktijk. Agenten oefenen uiteenlopende situaties waarin ze de theorie in praktijk toepassen. Met deze opleiding en training is een collega voldoende toegerust om met de nieuwe geweldsinstructie te werken en kan hij op een professionele manier met geweldsmiddelen omgaan. Zo weet een agent, in iedere nieuwe situatie, nog beter de afweging te maken of en wanneer geweld en welke geweldmiddelen eventueel gebruikt moeten worden.