Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hulp en alternatieven bij seksueel misbruik

Als u seksueel misbruik hebt meegemaakt, zijn er naast aangifte doen meer mogelijkheden. De rechercheurs vragen daarom wat u nodig heeft. Zij brengen u, als u dat wil, in contact met de juiste organisaties, zoals bijvoorbeeld Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp Nederland , Veilig Thuis, Perspectief Herstelbemiddeling of Mediation in Strafzaken of organisaties voor juridische hulp. 

Vind ook antwoorden op vragen op de jongerenwebpagina Dwang en Seks op vraaghetdepolitie.nl. Voor alle (hulp)vragen rond online seksueel misbruik kunt u terecht bij Help Wanted.

Bel met de politie

0900-8844