Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben iets verloren. Bel ik dan met 0900-8844?

Nee. Sinds 1 januari 2012 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen en niet meer de politie. Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Neem dan contact op met uw gemeenten. Let op: bent u uw rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument verloren?

Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn eigendom van de Nederlandse Staat. Daarom moet u het verlies of de diefstal ervan melden bij uw gemeente. Daar kunt u ook een nieuw document aanvragen. De gemeente registreert het verloren of gestolen document in een landelijk systeem. Vanaf dat moment is het document niet meer geldig, ook als u het terugvindt. Is het document gestolen, dan doet u daarvan nog aangifte bij de politie.

In het buitenland

Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in het buitenland gestolen of bent u het daar kwijtgeraakt? Als u nog in dat land bent, moet u daar direct aangifte doen bij de politie. U krijgt dan een proces-verbaal. Gaat het om uw paspoort of identiteitskaart, ga dan met het proces-verbaal naar de Nederlandse ambassade of het consulaat. U vult daar een verklaring van vermissing in en krijgt dan een noodpaspoort waarmee u uw reis kunt afmaken. Als u terug bent in Nederland, is dit document niet meer geldig.
U kunt in het buitenland geen nieuw rijbewijs aanvragen. Tot u een nieuw rijbewijs hebt, mag u geen voertuig besturen.

Terug in Nederland

Als u terug bent in Nederland moet u bij uw gemeente de diefstal of vermissing nog een keer melden. U neemt daarvoor het proces-verbaal en het noodpaspoort mee. U kunt daar uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ook laten vernieuwen.