Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik heb een klacht over (het optreden of gedrag) van een politiemedewerker

Als u niet tevreden bent over het optreden of het gedrag van een politiemedewerker, kunt u een klacht indienen bij de politie. Gebruik hiervoor het klachtenformulier. Hier ziet u wat wij doen als u een klacht indient.