Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil geen persoonsgegevens met anderen delen

Niemand anders dan de politie kan de door u vermelde informatie over camera's inzien. Alleen agenten hebben inzage in Camera in Beeld.  U heeft inzage in uw gegevens door met DigiD in te loggen op Mijn Politie

Wanneer agenten uw camerabeelden kunnen gebruiken in het opsporingsproces, dan wordt dat volgens wettelijk voorschrift opgenomen in het strafdossier.

Camerabeelden kunnen in het belang van een onderzoek ook gevorderd worden zonder dat men zich heeft aangemeld bij Camera in Beeld.