Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

In beroep gaan tegen een verkeersboete

U kunt in beroep gaan tegen een verkeersboete bij het Digitaal Loket Verkeer (beheerd door Centraal Justitieel Incasso Bureau, Openbaar Ministerie en politie). Iedereen die een boete heeft ontvangen waar hij/zij het niet mee eens is, kan in een paar eenvoudige stappen een volledig beroep indienen. Gemakkelijk, snel en papier- en postzegelvrij.

Log in op www.om.nl/verkeer met behulp van uw DigiD en het CJIB-nummer dat op de brief staat. Als u ingelogd bent, doorloopt u een aantal stappen en kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de boete. Eventuele bewijsstukken kunt u meteen uploaden. Ook flitsfoto’s zijn – als die gemaakt zijn - via dit loket op te vragen. Het Digitaal Loket Verkeer past in het streven van de Rijksoverheid waar mogelijk digitaal met burgers te communicere