Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Kan ik nog een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen als ik een straf heb door illegaal vuurwerkbezit?

Soms heb je een VOG nodig voor een nieuwe functie, baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger. U kunt ook een VOG nodig hebben voor de aanvraag van een visum, vergunning of lidmaatschap. U moet dan een VOG voor natuurlijke personen aanvragen (VOG NP).

Wanneer een ‘natuurlijk persoon’ een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt, onderzoekt Justis of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd. Is er sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Vervolgens wordt aan de hand van een screeningsprofiel beoordeeld of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Heb je een strafbaar feit gepleegd met verboden (consumenten)vuurwerk, dan kan het dus betekenen, dat je geen VOG ontvangt. Dat komt omdat vuurwerkdelicten strafbaar zijn gesteld in de Wet op de economische delicten en worden gezien als misdrijven. Ook kijken (sommige) landen bij de aanvraag van een verblijfvisum of de aanvrager een strafblad (economische delicten) heeft. Een strafblad (economische delicten) kan voor sommige landen betekenen, dat er geen visum verstrekt wordt.