Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Krijgen politieagenten door de nieuwe regels meer ruimte om geweld te gebruiken?

Nee, een politie moet zich houden aan de wet- en regelgeving en krijgt dus niet meer ruimte om (meer) geweld te gebruiken. Een belangrijke regel die ongewijzigd blijft, is dat het gebruik van geweld proportioneel en subsidiair moet zijn. Dat betekent dat er niet meer geweld gebruikt mag worden dan noodzakelijk en dat het gebruik van geweld(smiddel) in verhouding moet staan tot het te bereiken doel. Hierop wordt iedere collega getoetst en beoordeeld, na iedere geweldsinzet. Daarnaast moet de politie zich houden aan de regels uit de Ambtsinstructie. Hierin staan de regels over “hoe” geweld te gebruiken. Deze Ambtsinstructie is aangepast aan de hedendaagse tijd en verduidelijkt. Zo worden er bijvoorbeeld nadere regels ingevoerd voor het gebruik van de wapenstok. Voor 1 juli 2022 golden alleen de regels uit de Politiewet maar per 1 juli gelden dus ook de regels uit de Ambtsinstructie. Die gewijzigde Ambtsinstructie biedt politieagenten de vereiste houvast bij de uitoefening van hun taak, zodat ze in concrete omstandigheden een betere afweging kunnen maken over evt. geweldgebruik.