Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Blijft u ontevreden over de afhandeling, dan maken wij een officieel klachtrapport voor de politiechef. Deze vraagt advies aan een onafhankelijke klachtencommissie die onderzoek instelt naar de klacht. Op basis hiervan stellen zij een advies op, dat de politiechef in veel gevallen opvolgt. De politiechef stuurt uw klacht ook door naar de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Zij dienen de politiechef in enkele gevallen van advies. Deze neemt die adviezen mee in zijn afweging.

Mocht u nog niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kunt u nog terecht bij de Nationale Ombudsman. Het klachtenformulier van de Ombudsman staat op nationaleombudsman.nl. U kunt ook een brief schrijven naar: de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.