Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ombudsfunctionaris politie werkt onafhankelijk

De ombudsfunctionaris poliitie is een onafhankelijke functie. De ombudsfunctionaris heeft bijvoorbeeld rechtstreeks toegang tot de korpschef. De ombudsfunctionaris is niet in dienst van de politie maar heeft wel toegang tot alle delen van de politieorganisatie (inclusief de politieacademie). De ombudsfunctionaris staat los van de bestaande loketten, maar werkt daar wel zo veel mogelijk mee samen. Daarnaast is zij bevoegd om alle documenten in te zien en mag zij iedere vergadering bijwonen. De ombudsfunctionaris publiceert een openbaar jaarverslag over haar bevindingen en adviezen.

Letty Demmers - van der Geest is Ombudsfunctionaris Politie