Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Overlast melden? Kijk eerst bij wie!

  • Niet alle vormen van overlast vallen onder de verantwoordelijkheid van de politie. Vervuiling van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen, kunt u melden bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben hier een speciaal meldpunt voor. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.
  • Overlast in uw buurt kunt u melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent. Of gebruik het bijgaande formulier.
  • Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, kunnen er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen.
overlast, lachgas, afval, Foto: Korpsmedia politie