Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Seksueel misbruik of kindermisbruik herkennen

Hebt u aanwijzingen dat iemand in uw omgeving slachtoffer is van een zedendelict? Of denkt u signalen te zien dat een kind seksueel is misbruikt? Bel dan de politie via 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie. Ga uw kind niet zelf bevragen, hoe moeilijk dat ook is. Vertelt uw kind spontaan iets? In het bijhgevoegde document leest u wat u dan kunt doen. U kunt ook overleggen met uw huisarts of bellen met Veilig Thuis via 0800 2000. U kunt ook contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld via 0800 0188.

Bel met de politie

0900-8844