Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Slachtoffer van beleggingsfraude? Dit kunt u doen

  • Neem contact op met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)De AFM is toezichthouder op financiële ondernemingen en kan met uw informatie gericht actie ondernemen. Zo onderzoekt AFM of de financiële onderneming de regels heeft overtreden. Zo nodig gaat de AFM met de onderneming een gesprek aan, legt een boete op of trekt de vergunning in. Wanneer er sprake is van strafbare feiten, bespreekt de AFM dit met de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). De FIOD-ECD zijn de opsporingsdiensten voor de belastingdienst maar ook voor de AFM. Mocht de AFM adviseren om aangifte te doen bij de politie dan kunt u daarvoor een afspraak maken via tel. 0900-8844. 

  • Dien een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit instituut beslecht geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij het Kifid. U kunt controleren of een financiële dienstverlener is aangesloten bij het Kifid
  • Informeer uw bank als uw rekeninggegevens bij de fraudeurs bekend zijn; Als u al betaald heeft, onderzoek dan hoe u uw geld terug kunt krijgen door na te gaan wat uw rechtspositie is en welke mogelijke juridische stappen u kunt nemen tegen de fraudeur.
  • Bewaar alle brieven en documenten die u van de fraudeurs heeft ontvangen en alle correspondentie van uw kant.
  • Neem telefoongesprekken zoveel mogelijk op en bewaar deze. Dit kan allemaal dienen als bewijs in een civiele zaak. Deze correspondentie is ook belangrijk voor politie en justitie;
  • Stop met verder investeren via dit bedrijf. Zo beperkt u uw verlies; Laat u er zich niet van weerhouden hulp en advies te zoeken als er wordt aangedrongen op geheimhouding; Blijf bij uw eis om terugbetaling en laat u niet overhalen uw geld opnieuw te beleggen. Ook als er wordt aangedrongen uw rendement opnieuw te beleggen of als terugbetaling steeds met een smoes wordt uitgesteld.     
  • Neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar/juridische hulpverlening