Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Slachtoffer van mensenhandel? Doe aangifte

  • Bel met 0900-8844 en vraag naar een rechercheur die gespecialiseerd is in mensenhandel.
  • U hebt het recht om aan te geven of u met een vrouwelijke of mannelijke rechercheur wilt spreken.
  • Is het nodig om een tolk bij het gesprek te betrekken? Dan zorgt de politie hiervoor.
  • U krijgt eerst een intakegesprek. Daarin legt de in mensenhandel gespecialiseerde rechercheur uit wat de werkwijze en strafrechtelijke procedure bij mensenhandel inhoudt. Daarna kunt u bepalen of al dan niet aangifte wilt doen.
  • Het kan zijn dat er een strafrechtelijke vervolging naar de daders wordt opgestart. Maar het kan ook zijn dat er alleen een melding wordt gemaakt. Als dat voor u nodig is of als u dat wilt, verwijst de politie u door naar hulpverlening. Bent u daadwerkelijk het slachtoffer van mensenhandel? Dan bemiddelt de politie om u onder te brengen op een veilig adres. Ook als u een illegale vreemdeling bent.

Bel met de politie

0900-8844