Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Te laat met een bekeuring betalen

U ontvangt een eerste aanmaning. Als u ondanks herhaalde herinneringen niet betaalt, kan het CJIB een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis.De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op.

bekeuring, boete, gesprek, Foto: Korpsmedia politie