Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Termijnen rond indienen Woo bij de politie

De politie beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn is nog eens met twee weken te verlengen. Dit moet de politie schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de eerste vier weken zijn verstreken. Soms bevat een Woo-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.