Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom een slachtoffer er soms vanaf ziet om aangifte te doen van een zedendelict

Slachtoffers kunnen om uiteenlopende redenen na het informatief gesprek afzien van het doen van aangifte. Er zijn heel veel persoonlijke redenen waarom een slachtoffer geen aangifte wil doen. Bijvoorbeeld omdat een slachtoffer eerst kiest voor therapie of omdat het slachtoffer rekening wil houden met de gevolgen voor relationele verhoudingen in familie of vriendenkring omdat de dader uit die kring komt. Andere redenen zijn: het slachtoffer wil niet dat de dader straf krijgt; het slachtoffer vindt strafvervolging niet opwegen tegen de duur en de impact van het strafproces etc. Er kan overigens ook geen aangifte worden gedaan als er geen sprake is van een strafbaar feit.