Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat bespreekt de politie met u bij het informatieve gesprek?

Zedenrechercheurs zullen u tijdens het informatieve gesprek vragen wat er is gebeurd. Zij maken een eerste inschatting of wat u heeft meegemaakt ook volgens de wet strafbaar is. Ook vragen zij naar uw behoeften heeft en wat u verwacht van de politie. De zedenrechercheurs kunnen uw vragen beantwoorden en geven u informatie die u kan helpen bij uw keuzes.

U beslist zelf of u aangifte of alleen melding doet.

Ook bespreekt de zedenrechercheur welke mogelijkheden er zijn voor alternatieven, zoals bijvoorbeeld herstelbemiddeling, hulp en advies. De rechercheurs brengen u, als u dat wil, in contact met de juiste organisaties, zoals Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis, Perspectief Herstelbemiddeling of Mediation in Strafzaken.

Bel met de politie

0900-8844