Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er als u vanwege seksueel misbruik naar de politie gaat?

Bij zedenrechercheurs vertelt u in het informatieve gesprek wat er is gebeurd. De politie zorgt dat u medische zorg krijgt als u dat wenst. Via het Centrum Seksueel Geweld werkt de politie samen met artsen en hulpverleners. U krijgt professionele hulp omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Als u toestemming geeft, kan een forensisch arts ook zoeken naar sporen van de dader op uw lichaam. Zo’n sporenonderzoek kan in de eerste zeven dagen na het misbruik worden uitgevoerd en biedt de politie meer kans een dader te vinden.

Wilt u (nog) niet naar de politie te gaan? Dan kunt u ook rechtstreeks bellen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) 0800 0188. In deze animatie vind u uitgebreide informatie over wat de politie voor u kan doen bij seksueel misbruik