Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er bij aangifte van een zedenmisdrijf?

De Zedenpolitie houdt bij een eerste contact een informatief gesprek, waarin het slachtoffer wordt ingelicht over de procedure. Daarna is er een bedenktijd om tot daadwerkelijke aangifte over te gaan. Tijdens het verhoor worden zoveel mogelijk details gevraagd. Er zijn speciaal opgeleide vrouwelijke en mannelijke rechercheurs die veel ervaring en kennis hebben over zedenzaken. Zij kunnen goed omgaan met emotionele gevoeligheden. De verhoren in zedenzaken worden op geluidstape en soms op video vastgelegd. Het slachtoffer of iemand anders kan er ook voor kiezen alleen een melding te doen van seksueel geweld. Dit kan zelfs anoniem. De Zedenpolitie is bereikbaar via 0900-8844.

Bel met de politie

0900-8844