Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een beschikking (bestuurlijke boete)?

Wanneer de politie ziet dat u een verkeersovertreding begaat, krijgt u daarvoor een boete. Deze boete valt in een aantal veelvoorkomende gevallen onder de Wet Mulder. Bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, door rood licht rijden en rijden zonder gordel. Dit betekent dat de overtreding bestuursrechterlijk is en niet strafrechtelijk.

Wie mogen er boetes geven?

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). BOA’s zijn onder andere: conducteurs, parkeercontroleurs, brandweer, inspecteurs van de dierenbescherming, sociale rechercheurs, leerplichtambtenaren, gemeentelijke opsporingsambtenaren en milieuopsporingsambtenaren. Naast justitie en politie kunnen ook andere overheidsdiensten bestuurlijke boetes opleggen, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Belastingdienst.